Աշակերտներ

2017-2018 ուստարի

1-ին դասարան — 3 աշակերտ

2-րդ դասարան -9 աշակերտ

3-րդ դասարան-2 աշակերտ

4-րդ դասարան- 9 աշակերտ

5-րդ դասարան — 7 աշակերտ

6-րդ դասարան — 10 աշակերտ

7-րդ դասարան- 8 աշակերտ

8-րդ դասարան- 5 աշակերտ

9-րդ դասարան-7 աշակերտ

10-րդ դասարան- 7 աշակերտ

11-րդ դասարան- 4 աշակերտ

Ընդամենը ՝   71 աշակերտ