Դասարաններ

       11-րդ դասարան

 Դասղեկ ` Գոհար Կոնջոռյան

            1 0-րդ դասարան

         Դասղեկ`  Արսեն Բակլաչյան

8-9-րդ դասարան

Դասղեկ `    Գոհար Հովհաննիսյան

 

6-րդ դասարան

Դասղեկ `   Լուսինե Ալեքսանյան

5-րդ դասարան 

Դասղեկ `  Սոնա Հովհաննիսյան

4-րդ դասարան

Դասղեկ Հերմինե Նալթակյան

2-րդ դասարան

Դասղեկ` Կիմա Գրկգորյան