Դպրոցի պատմությունը

Հայաստան աշխարհի  այս գողտրիկ անկյունում 1950ական թվականներին  է  ձևավորվել Արտավազ /նախկին  Թաքարլու/ գյուղը, 1915 թվականի ցեղասպանության ժամանակ, որբ մնացած երեխաներից, ստեղծվել է Հայաստանի առաջին կոմունան` Կարմիր հովիտը, որն էլ հետագայում բնակեղվել է Արտավազում:Կառուցվել է դպրոց`  ութամյա կրթությամբ:

1983-84 ուստարում շահագործվել  է նոր  դպրոցը  իր երկու բաժիններով `  հայկական և ադրբեջանական: Դպրոցն ուներ 250 աշակերտ:

1988 թվականին` Ղարաբաղյան  շարժման հետևանքով, տեղի ադրբեջանցիները գաղթեցին իրենց երկիր, իսկ այնտեղի հայերը բնակություն հաստատեցին  մայր հայրենիքում:

Դպրոցը դարձավ  միջնակարգ:

Դպրոցի աշակերտների  քանակը  վերջին տարիներին պակասել է, այժմ ունենք  71 աշակերտ, 17 ուսուցիչ:

Դպրոցը տիպային է` 320 աշակերտի համար նախատեսված:

Յուրաքանչյուր տարի դպրոցի շրջանավարտների մեծ մասը  ընդունվում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություն: